Gehoorzaamheidstraining

Bouw aan een hechte band met uw viervoeter

De Utrechtse Rashonden Vereniging is opgericht door vrijwilligers en geeft vanaf 1928 diverse hondentrainingen in Utrecht. Als kynologenclub werken we aan een goede relatie tussen (ras)hond en baas.

Wij trainen hier op een positieve wijze door te belonen en proberen goed gedrag te stimuleren. Wij zijn hier zowel met opvoeden als met trainen bezig en spelen zoveel mogelijk in op situaties die thuis ook voorkomen. Zoals het wennen in de bench en het wachten in de auto. Naast gedrag en gehoorzaamheid biedt onze vereniging ook leuke sport en spel cursussen.

Hieronder leest u bij wie u terecht kunt voor vragen en vindt u ook de tarieven van onze cursussen.

Wilt u zelf wat tijd investering in de vereniging, wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Voor vragen of informatie mail: [email protected]

Puppycursus

Bij de Utrechtse Rashonden Vereniging trainen we u en uw hond op een positieve manier. Dit betekent dat we gewenst gedrag stimuleren met een beloning van bijvoorbeeld brokjes, en proberen we negatief gedrag te voorkomen. In een later stadium bouwen we voer als beloning af en is de positieve toon van uw stem voldoende voor uw hondje.

Het voornaamste doel van deze cursus is actief bezig te zijn met uw pup en u daarnaast inzicht te geven in het gedrag van uw hond: hoe hij leert en waarom hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Ook besteden we aandacht aan de socialisatie maar ook de lichamelijke ontwikkeling van uw hond: het spelen en omgaan met anderen honden en mensen.

We geven iedereen voldoende individuele aandacht en zo leren uw hond en u optimaal van elkaar. Afhankelijk van het aantal beschikbare instructeurs proberen we met regelmaat een nieuwe groep te starten.

De cursus is geschikt voor pups vanaf 8 weken. Het is verplicht uw hond volledig te laten inenten of te titeren, maar het is begrijpelijk dat een pup van 8 weken nog niet alle inentingen gehad heeft. Een bewijs van de eerste enting of een titeruitslag is daarom voldoende.

Pubercursus

Na het volgen van de puppycursus kunt u doorstromen naar onze pubercursus. Hierin bouwen we voort op de kennis die u en uw hond in de eerste cursus heeft opgedaan. Honden die deze trainingen volgen, bereiken tijdens de cursus vaak de pubertijd. Een lastige periode, waarbij ze u tot het maximale zullen testen. Zo lijkt het bijvoorbeeld soms alsof uw hond de aangeleerde activiteiten van de eerste cursus is vergeten.

Met veel geduld en enthousiasme helpen we u en uw hond door deze fase heen.

De groepsgrootte bestaat uit 8 tot maximaal 10 cursisten, maar voor de groep behouden we de individuele benadering. Deze cursus bestaat uit 10 lessen van 30 minuten.

We geven iedereen voldoende individuele aandacht en zo leren uw hond en u optimaal van elkaar. U bent van harte welkom op onze pubercursus en afhankelijk van de beschikbare instructeurs proberen we met regelmaat een nieuwe groep te starten.

De cursus is geschikt voor pups die de puppycursus doorlopen hebben of al iets oudere pups. Uw puber dient alle puppy inentingen gehad te hebben of te zijn getiterd. Tijdens de eerste les neemt u het vaccinatieboekje van de hond mee.

Basis gehoorzaamheid

Deze cursus richt zich nog steeds op het opvoeden van uw hond. De aangeleerde oefeningen vanuit de pubercursussen worden steeds verder uitgebouwd, waarbij de hond bijvoorbeeld wordt afgeleid om het hem moeilijker te maken. Tegen het einde van de cursus wordt er – eventueel ter voorbereiding op de volgende cursus – meer accent gelegd op het trainen.

Elementaire gehoorzaamheid (EG)

Waar tijdens de basis gehoorzaamheidstraining al iets meer nadruk is gelegd op het echte trainen, beginnen we daar bij deze vervolgcursus direct mee. Van de reeds geleerde oefeningen wordt een betere uitvoering van uw hond gevraagd en er worden een aantal nieuwe oefeningen toegevoegd. Deze cursus wordt afgesloten met een clubexamen. Om door te kunnen stromen naar de volgende cursus moet u met uw hond een minimum aantal punten behalen.

Voortgezette elementaire gehoorzaamheid (VEG)

Dit is de hoogst mogelijke gehoorzaamheidscursus die u en uw hond bij de Utrechtse Rashonden Vereniging kunnen volgen.

In deze cursus worden de oefeningen die u en uw hond beheersen verder geperfectioneerd en worden een aantal nieuwe oefeningen aangeleerd. De cursus wordt afgesloten met een clubexamen.

Dagen en tijden

Alle gehoorzaamheidscursussen worden gegeven op het terrein van de URV op diverse avonden van de week of op zaterdagochtend. Deze cursussen bestaan uit 10 lessen van 45 minuten. Voor deze cursussen zijn er in principe 2 startmogelijkheden, in maart en in september.