Extra online algemene leden vergadering

24 feb 2022

Het bestuur van de URV nodigt al haar leden uit voor de extra online algemene leden vergadering op vrijdag 8 april 2022 i.v.m. de verkiezing van een nieuw bestuurslid.

Tijdens de laatste ALV in september 2021 heeft, zoals jullie misschien wel weten, onze secretaris zich niet herkiesbaar gesteld.
Het doet ons groot plezier om te melden dat wij een lid van de URV, mevrouw Anita Wilschut, bereid gevonden hebben deze functie op zich te nemen. Zij loopt al enige tijd mee bij onze vereniging. Zij doet onder andere de organisatie van de evenementen en heeft lange tijd de kantine in haar beheer gehad.

Het bestuur doet een bindende voordracht als nieuw bestuurslid mevrouw Anita Wilschut.

Omdat de benoeming van bestuursleden door de leden moet worden goedgekeurd, roept het huidige bestuur een tussentijdse algemene leden vergadering uit.
Deze online vergadering vindt plaats via Microsoft Teams en een uitleg hierover vind je via de knop hiernaast.
Je dient je uiterlijk 24 uur voor de vergadering per e-mail aan te melden voor deelname aan de algemene ledenvergadering bij [email protected] zodat wij je een uitnodiging voor de vergadering kunnen sturen.

Wanneer Vrijdagavond 8 april 2022
Waar Thuis op de bank
Aanvang De teams-vergadering is open vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur
Voor wie Alleen voor leden